'Prodavatelj' je u nastavku teksta planetzoe.hr webshop (tvrtka Planet Zoe d.o.o.), a 'Kupac' bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenom shopu i platio proizvod.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca roba predana u posjed. Kako bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, kupac mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida).

U slučaju jednostranog raskida ugovora kupac snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Prodavatelju neoštećenu, nekorištenu, u istom obliku i u originalnom pakiranjubez nepotrebnog odgađanja, preporučenom poštom, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Posebna napomena za povrat knjiga i igračaka: proizvode Kupac mora vratiti neoštećene, nekorištene, kompletne, u istom obliku i u originalnom pakiranju. Ukoliko je proizvod u tom roku bio sastavljan, korišten i u funkciji, odnosno uporabi, povrat proizvoda nije moguć. 

Prodavatelj dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit ce vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju plaćanja pouzećem povrat se vrši na tekući račun kupca. U slučaju da je roba koju Kupac vraća oštećena i nije za daljnju prodaju, Prodavatelj nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Prodavatelj ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.
 

Povrat

Savjetujemo da prije potpisivanja dostavnog lista ne preuzimate paket, već ga u prisustvu dostavljača otvorite i provjerite vanjski izgled naručenih artikala u paketu, a pogotovo ako paket pokazuje vidna oštećenja. Ako roba ima vidna oštećenja, nedostatke ili se radi o robi koju niste naručili molimo da paket ne preuzimate - dostavljač će ga vratiti nama, a naša korisnička podrška kontaktirat će vas kako biste dogovorili novu dostavu ispravne robe ili eventualni povrat sredstava za slučaj da roba koju želite nije raspoloživa.

Pregled i rukovanje s robom u vezi prava na jednostrani raskid ugovora

Preuzimanjem robe od strane Kupca ili osobe koju je Kupac odredio, na Kupca prelazi rizik njezine slučajne propasti i oštećenja. Kupac je obvezan, za vrijeme trajanja roka za jednostrani raskid ugovora, postupati s dužnom pažnjom prilikom pregleda, odnosno rukovanja robom. Kupac je odgovoran za umanjenu vrijednost robe kad je ona posljedica rukovanja robom koje prelazi okvir potreban da bi se utvrdila narav, karakteristike i funkcioniranje robe. Umanjena vrijednost robe može se posebice sastojati od troškova čišćenja i popravka, ako se više ne može prodavati kao nova, opravdanog gubitka prihoda za trgovca prilikom raspolaganja vraćenom robom kao korištenom robom. O opsegu odgovornosti Kupca za umanjenu vrijednost robe odlučivat će se u svakom pojedinom slučaju, uzimajući u obzir sve relevantne okolnosti. Umanjenje iznosa kupoprodajne cijene koji se vraća Kupcu koji koristi pravo jednostranog raskida ugovora u pravilu iznosi 20-50% s time da ovim putem nije određena minimalna, a ni maksimalna stopa umanjenja te će konačni iznos umanjenja ovisiti o troškovima Prodavatelja koji su nastali u konkretnom slučaju.

Radi lakšeg razumijevanja što se ne smije raditi s robom unutar roka od 14 dana za jednostrani raskid ugovora, najbolje je upitati se što se ne smije raditi s robom u fizičkoj trgovini. Primjerice, ni u fizičkoj trgovini pa stoga niti pri kupovini putem webshopa ne smije se: 

  • savijati knjige, gužvati stranice, čitati cijelu knjigu od korica do korica, pisati u njima, podcrtavati ili na drugi način ostavljati tragove korištenja na knjigama,
  • raspakiravati igru ili igračku, igrati se društvenom igrom, sastavljati slagalicu ili koristiti igračku, odnosno stavljati iste u funkciju.
  Uvjeti - Sve