Potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača roba predana u posjed. Kako bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, potrošač mora obavijestiti Planet Zoe d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem ovog obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji potrošač raskida). U slučaju jednostranog raskida ugovora potrošač snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Planet Zoe d.o.o. neoštećenu, u istom obliku i u originalnom pakiranju, bez nepotrebnog odgađanja, preporučenom poštom, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka naprijed navedenog roka poslao robu trgovcu. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Posebna napomena za povrat igračke: proizvode kupac mora vratiti neoštećene, kompletne, u istom obliku i u originalnom pakiranju. Ukoliko je proizvod u tom roku bio sastavljan i u funkciji, odnosno uporabi, povrat proizvoda nije moguć. 


Planet Zoe d.o.o. dužan je bez odgađanja, a najduže u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti potrošača o jednostranom raskidu ugovora, vratiti potrošaču što je platio, umanjeno za trošak dostave, ali ne prije nego što joj roba bude vraćena. Povrat novca bit ce vraćen na isti način na koji je potrošač izvršio uplatu. U slučaju da je roba koju potrošač vraća oštećena i nije za daljnju prodaju Planet Zoe d.o.o. nije obvezan prihvatiti povrat takve robe. U slučaju da je robi rukovanjem potrošača umanjena vrijednost, Planet Zoe d.o.o. ima pravo na razmjerno umanjenje iznosa koji vraća potrošaču.

 
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
  Uvjeti - Sve