ZAŠTITA POTROŠAČA

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Planet Zoe d.o.o. djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/22), zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. 'Prodavatelj' je u nastavku teksta webshop planetzoe.hr (tvrtka Planet Zoe d.o.o.), a 'Kupac' bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenom shopu i platio proizvod.


Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača

U skladu s najboljom i poštenom poslovnom praksom, te sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obaviještavamo kupce da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu dostaviti poštanskim putem na adresu: Fausta Vrančića 12, Velika Gorica, 10410, odnosno putem elektroničke pošte na adresu narudzbe@planetzoe.hr.
Prodavatelj će bez odgađanja obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.
Ukoliko je kupac pravna osoba, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana ovim Općim uvjetima poslovanja i Zakonom o zaštiti potrošača.

Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koju jamči proizvođač proizvoda. Izdavačka kuća Planet Zoe objavljuje knjige domaćih i inozemnih autora u dobroj volji. Preuzimamo odgovornost za materijalne nedostatke na proizvodu. Ne snosimo odgovornost za sadržaj autorskog teksta i ilustracije, koje smo odabrali u dobroj volji i u točnosti preveli i objavili onako kako su nam predani od strane autora, ilustratora ili drugog vlasnika autorskih prava. Obaviještavamo kupce da primjedbe vezane za autorski sadržaj knjige, odnosno nematerijalni tj. intelektualni dio, šaljete autoru, odnosno ilustratoru, a ne izdavaču ili trgovcu. Prodavatelj prima prigovore i reklamacije isključivo povezane s materijalnom kvalitetom proizvoda i tiskarskim nedostacima. Reklamacije na autorski sadržaj naših knjiga ne primamo.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. U slučaju kada je isporučen proizvod koji nije naručen ili ako je riječ o proizvodu s materijalnim nedostacima (oštećenje ovitka, pomiješani arci, ispušteni arci, neotisnute stranice i dr.) Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda. Kupac u tom slučaju treba se odmah po primitku javiti Prodavatelju. Troškove zamjene snosi Prodavatelj. Prodavatelj u zakonskom roku odgovara za proizvode kupljene u webshopu planetzoe.hr, za što kao dokaz kupnje postoji izdani račun.

Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

  • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
  • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
  • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
  • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
  • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
  • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
  • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.


ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, Planet Zoe sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.

Platforma Europske komisije za rješavanje sporova preko interneta omogućava rješavanje sporova vezanih uz kupnju, kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Pristup platformi:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Trgovac trenutno ne sudjeluje u predmetnim postupcima za online rješavanje potrošačkih sporova.

  Uvjeti - Sve