Velika knjiga aktivnosti i vježbi za razvoj govora

Tatjana Tkačenko

Autorica: Tatjana Tkačenko, logoped

136 stranica, ilustracije u boji, format 17 x 24 cm, tvrdi uvez, izdavač: Planet Zoe, 2012.


200 LOGOPEDSKIH IGARA - Zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora, 8. izdanje (za 4+ godine)

200 LOGOPEDSKIH IGARA - Zabavne igre i aktivnosti za razvoj govora, 8. izdanje (za 4+ godine)

Vježbamo izgovor s muhom Fefe (logopedske vježbe za djecu)

Vježbamo izgovor s muhom Fefe (logopedske vježbe za djecu)

Velika knjiga aktivnosti i vježbi za razvoj govora

19,78 €
Trenutno nedostupno
 
 
 
 

Svrha je ove knjige zabavnim aktivnostima poučiti djecu najvišoj funkciji govora - jasnom izlaganju vlastitih misli, te slikovitom i suvislom pripovijedanju.

Knjiga sadrži 140 zabavnih ilustriranih aktivnosti oblikovanih u igru. Zajedno one predstavljaju originalnu autorsku metodu razvoja smislenog rečeničnog govora u djece.

Sve su vježbe podijeljene u 10 blokova, ovisno o pomoćnom sredstvu (slika, shema, tekst, predmet) koje dijete koristi kao osnovu za sastavljanje priče.

Odabrali smo vježbe koje u djeteta predškolske i mlađe školske dobi (od 3,5 do 7 godina) pobuđuju interes, traže od njega značajnije mentalne napore, koje odlikuje višeslojnost i koje su maksimalno razvojno poticajne. Osim razvoja govora, vježbe omogućuju razvoj djetetova logičkog mišljenja, imaginacije, pažnje, pamćenja, spoznajne aktivnosti i kreativnih sposobnosti.

Zahvaljujući aktivnostima iz ove knjige, dijete će uz vaše vodstvo uspjeti ispričati oko 780 priča različitog stupnja složenosti.

Ako je razvoj govora u vašega djeteta uredan, ova će vam knjiga pomoći da usavršite njegove kreativne i verbalne sposobnosti, te povisite njegovu mentalnu dob.

Ako je vaš mališan tek na početku razvoja govora, odnosno ako ima određenih poteškoća na tom putu, vježbe iz ove knjige pomoći će vam da pravilno pratite i potičete njegov razvoj.
 

Svaki je blok vježbi podijeljen na 3 stupnja složenosti. Prvi stupanj sadrži vježbe koje ne traže od djeteta osobitu samostalnost i inicijativu. Na drugom stupnju u vježbama se pojavljuju elementi fantaziranja i kreativnosti. Vježbe trećega stupnja u cijelosti se temelje na poticanju djetetovih kreativnih sposobnosti, inicijative i mašte, odnosno traže da se iziđe iz uobičajenih okvira.

 

 

O autorici

Tatjana Tkačenko je logoped praktičar s više od 40 godina iskustva rada s djecom. Više od 25 godina, uz praksu, radi na Moskovskom institutu za logopediju i piše priručnike koji roditeljima, odgojiteljima i stručnjacima pomažu u razvoju govora u djece.

 

PROČITAJTE CIJELI TEKST PREDGOVORA:

Poštovani roditelji i odgojitelji!

Svrha je ove knjige zabavnim aktivnostima poučiti djecu najvišoj funkciji govora – jasnom izlaganju vlastitih misli, te slikovitom i suvislom pripovijedanju. Djetetova sposobnost da samostalno ispriča priču, odnosno povezanim rečenicama smisleno formulira svoje misli, pokazuje nam mnogo toga. Osim što time saznajemo sve o razvoju njegova govora, možemo dosta toga saznati i o njegovom cjelokupnom razvoju. Tu se kao u zrcalu odražavaju logičnost djetetova mišljenja, bogatstvo njegovih mentalnih predodžbi, inicijativnost, kreativnost i ostala obilježja osobnosti.

Pripovijedanje, najsloženija vrsta govora, predstavlja srž djetetovih općih razvojnih postignuća, stečenih jezičnih vještina i komunikacijske kulture. Upravo je iz tih razloga pričanje priče obavezan zadatak prilikom testiranja djece pri upisu u školu.

Nema potrebe naširoko objašnjavati koliko je važno da dijete poučimo jasnom i suvislom izražavanju. To prije svega određuje njegovu spremnost za školovanje. O stupnju razvijenosti logički povezanoga govora ovisi buduća djetetova uspješnost u učenju: njegovi usmeni odgovori, izjave o nastavnim sadržajima, izlaganja i pisanje sastavaka. I naposljetku, bez umijeća jasnog formuliranja vlastitih misli, slikovitog i logičnog pripovijedanja o vlastitim doživljajima, osjećajima i planovima naprosto su nemogući kvalitetna komunikacija, stvaralaštvo, samospoznaja i samostalni razvoj osobnosti.

Što je zapravo samostalno i suvislo govorno izražavanje? Roditelji nerijetko pod tim podrazumijevaju govor u rečenicama, odnosno zasebne izjave kojima dijete komunicira u svakodnevnim situacijama kod kuće. Međutim, smisleni govor predstavlja lanac logički usklađenih rečenica koje zajedno sadrže cjelovitu, dovršenu misao.

Događa se da dijete školske dobi tečno komunicira u rečenicama, pa njegovi najbliži nisu svjesni da zapravo ne može ispričati suvislu kratku priču o svojim dogodovštinama.

Priča može biti narativna (odražavati dinamiku zbivanja), opisna (opisivati obilježja predmeta i pojava) i objašnjavajuća (kakav je predmet, što se njime može raditi i zašto). Osim toga, postoje još refleksivne (misaone) i kreativne priče (priče iz mašte).
Knjiga koju držite u ruci pomoći će djetetu da ovlada svim navedenim vrstama pripovijedanja. U radu s njom dijete predškolske dobi ovladat će ne samo vještinom prepričavanja gotovih uzoraka priča, nego i samostalno smišljati raznovrsne priče – narativne, opisne, objašnjavajuće i kreativne.

Knjiga sadrži 140 zabavnih aktivnosti oblikovanih u igru. Zajedno one predstavljaju originalnu autorsku metodu razvoja logički povezanog govora u djece.
Sve su vježbe podijeljene u 10 blokova, ovisno o pomoćnom sredstvu (slika, shema, tekst, predmet) koje dijete koristi kao osnovu za sastavljanje priče.

Pobrojimo te blokove:

1. Pričanje priča prema promatranim radnjama.
2. Pričanje priča prema nizu slika što prikazuju događaje.
3. Pričanje priča prema odslušanom tekstu i slici.
4. Pričanje priča prema jednoj slici što prikazuje događaj.
5. Pričanje priča po sjećanju.
6. Pričanje priča prema simbolima.
7. Pričanje priča prema shemama.
8. Pričanje priča o stvarnim predmetima.
9. Pričanje priča prema slikama što prikazuju predmete.
10. Pričanje priča prema zadanim ključnim riječima.

Odabrali smo vježbe koje su djetetu predškolske dobi zanimljive, traže od njega znatne mentalne napore, koje odlikuje višeslojnost i koje su maksimalno razvojno poticajne. Osim razvoja govora, vježbe omogućuju razvoj logičkog mišljenja, imaginacije, pažnje, pamćenja, spoznajnih aktivnosti i kreativnih sposobnosti.

Zahvaljujući aktivnostima iz ove knjige, dijete će uz vaše vodstvo uspjeti ispričati oko 780 priča različitog stupnja složenosti.

Ako je razvoj govora u vašega djeteta uredan, ova će vam knjiga pomoći da usavršite njegove kreativne i verbalne sposobnosti, te povisite njegovu mentalnu dob.

Ako je vaš mališan tek na početku razvoja govora, odnosno ako ima određenih poteškoća na tom putu, vježbe iz ove knjige pomoći će vam da pravilno pratite i potičete njegov razvoj.

U svakom slučaju, ovdje predstavljeni materijali omogućuju buđenje skrivenih mogućnosti, rezervi, sposobnosti i talenata što postoje u svakom djetetu!

Svaki je blok podijeljen na 3 stupnja složenosti. Prvi stupanj sadrži vježbe koje ne traže od djeteta osobitu samostalnost i inicijativu. Na drugom stupnju u vježbama se pojavljuju elementi maštanja i kreativnosti. Vježbe trećega stupnja u cijelosti se temelje na poticanju djetetovih kreativnih sposobnosti, inicijative i mašte, odnosno traže da se iziđe iz uobičajenih okvira.

Želimo naglasiti da je bez obzira na razinu govornog razvoja sa svakim djetetom poželjno proći sve blokove vježbi. Vježbe obavezno uvodite redom, jednu za drugom, bez preskakanja i promjena redoslijeda. Drugim riječima, dosljedno se pridržavajte rasporeda vježbi koji nudi ova knjiga. Nemojte žuriti, nemojte težiti tome da prođete što je moguće više vježbi u jednome danu. Mnogo je bolje da se jednom vježbom bavite nekoliko dana jer ćete tako postići značajno poboljšanje kvalitete djetetova govora, umjesto da na brzinu „projurite“ kroz nekoliko vježbi i ostanete na istoj razini vještina.

Kako biste povisili djetetovu motivaciju i dodatno ga zainteresirali za rad s ovom knjigom, savjetujemo vam da njegove priče snimate na nosače zvuka i slike (koristite diktafon, fotoaparat i videokameru). Zajedno izradite lijepo uređeni album. Tako ćete potaknuti dijete na jaču aktivnost i razvijati u njemu ustrajnost. Nakon pričanja priče raspravite zajedno njezine pozitivne i negativne aspekte.

Vježbajući prema knjizi, imajte na umu da napredovanje umnogome ovisi o djetetovom raspoloženju i općem stanju. Najbolji pomagači su vaša zainteresiranost, angažiranost, ustrajnost, srdačnost, strpljenje, veselje i humor. Ne zaboravljajte poticati dijete osmijehom i ushićenim divljenjem svakom, čak i najmanjem uspjehu.
Vama i vašoj djeci želim puno uspjeha!

Autorica